ΚΑΦΕΔΕΣ

 
Freddo espresso2,20
Freddo cappuccino2,30
Διπλό Freddo espresso2,90
Διπλό cappuccino2,30
Cappuccino2,20
Cappuccino latte2,30
Grande cappuccino3,00
Espresso1,60
Διπλό espresso2,20
Ελληνικός μονός1,60
Ελληνικός Διπλός1,90
Στιγμιαίος κρύος2,00
Στιγμιαίος ζεστός2,00
Φίλτρου2,00